Vapenskp - HL 1000Inredning till detta skp:
8 vapen + 1 flyttbar hylla
+ hyllinsats + 3 askar