Vapenskp - HL 12Inredning till detta skp:
6 vapen + 1 flyttbar hylla
+ hyllinsats + 3 askar