Vapenskp - HL 2000Inredning till detta skp:
10 vapen + 1 flyttbar hylla
+ hyllinsats + 3 askar