Vapenskp - HL 6Inredning till detta skp:
6 vapen + 1 flyttbar hylla
+ 3 aska