Vapenskp - HL 6Inredning till detta skp:
3 vapen + 1 flyttbar hylla
+ hyllinsats + 3 askar